. .
Text
. .

Blues o jejích slzách


Proč slzy kanou Proč jen netečou


- - -


To se tak píše

Buď už chvilku tiše

Co ti to dal kdo ke čtení

No kecy


- - -


(Ale já vím Když pláče

Schoulená

A v žalu má až k bradě kolena

Ty její slzy

Umějí jen téci)Název textu: Blues o jejích slzách
Autor: Josef Kainar
Vložil: Luděk Černý (erl)